Název projektu: Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zemědělství
(The development of further education in agriculture)
Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.13/02.0040

KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Vzdělávací program je určen zejména aktivním zemědělcům, kteří neabsolvovali  některý ze zemědělských učebních nebo studijních oborů a kteří chtějí splnit požadavky stanovené Směrnicí Mze č.j. 19 879/2002-2010 dne 15.10.2002, o dalším odborném vzdělávání. Získané osvědčení opravňuje jeho držitele  k

  • získání živnostenského oprávnění k podnikání v zemědělské prvovýrobě
  • umožňuje uplatňovat nároky na dotace a podpory poskytované ČR a EU

 

Kurz je také určen pro zemědělce, kteří vlastní příslušné vzdělání, ale mají zájem získat nové znalosti o moderních výrobních technologiích v rámci chovu zvířat a pěstování rostlin, ekonomice a organizaci podniku, zemědělské mechanizaci, dále v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, základů práce s informační a komunikační technikou a hospodářského zeměpisu. Součástí kurzu jsou také základy zemědělského práva a v neposlední řadě zásady ekologického hospodaření.

 

Celková délka kurzu je 300 vyučovacích hodin, z nichž 150 hodin je přímá výuka ve škole probíhající v pátek a v sobotu v 9-ti hodinových blocích. Zbytek je věnován praxi, tvorbě závěrečného podnikatelského projektu, exkurzi a samostudiu.

Kurz je ukončen písemnou zkouškou a ústní obhajobou vypracovaného projektu.

Dotazník pro zpětnou vazbu: Dotaznik_ZEM.pdf

Kalendář

HOST našich stránek

Vítejte na e-learningových stránkách SZeŠ Lanškroun. Jako uživatel HOST si můžete po přihlášení do aplikace prohlédnout základní kurzy e-learningu.

Pro přihlášení použijte login: host a heslo: 1234

Loga EU v patičce