Název projektu: Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zemědělství
(The development of further education in agriculture)
Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.13/02.0040

Anotace pro přípravu k absolvování kurzu k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat se specializací (Vyhláška 370/2006 Sb.):

INSEMINACE A VPRAVOVÁNÍ EMBRYÍ INSEMINAČNÍ TECHNIKOU U SKOTU, OVCÍ A KOZ

Účelem kurzu je připravit účastníky na zdárné absolvování teoretické i praktické části zkoušky a zabezpečit tak optimální výuku teorie a nácvik dovedností spojených s úspěšným zvládnutím vlastního postupu inseminace skotu, ovcí a koz a činností s tímto přímo souvisejících. Úspěšní absolventi tak budou připraveni k výkonu inseminace, jak po stránce teoretické a praktické, zároveň také budou splňovat podmínky vyhlášky 370/2006 Sb. o kvalifikaci k jejímu vykonávání.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., k provedení § 30 odst. 10 zákona následující:

  • Odborná zkouška prvního i druhého stupně se skládá z teoretické a praktické části. Hodnocení znalostí se provádí samostatně za každou část odborné zkoušky a pak celkovým zhodnocením znalostí.
  • Odbornou zkoušku skládá účastník před tříčlennou zkušební komisí, kterou ustavuje ředitel vzdělávacího zařízení tak, že předsedou jmenuje zaměstnance Ministerstva zemědělství.

 

Dotazník pro zpětnou vazbu:  Dotaznik_INS.pdf

Kalendář

HOST našich stránek

Vítejte na e-learningových stránkách SZeŠ Lanškroun. Jako uživatel HOST si můžete po přihlášení do aplikace prohlédnout základní kurzy e-learningu.

Pro přihlášení použijte login: host a heslo: 1234

Loga EU v patičce