Název projektu: Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zemědělství
(The development of further education in agriculture)
Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.13/02.0040

Cvičitel jezdectví

Tento program je určen pro všechny, kteří chtějí získat licenci cvičitele jezdectví podle pravidel, které vydala Česká jezdecká federace.

 

Charakteristika a cíl vzdělávacího programu:

Získání pedagogických, metodických a praktických znalostí v oblasti jezdectví a chovu koní. Cílem je připravit fundovaného, odborně vzdělaného, metodicko-didakticky způsobilého učitele (cvičitele) jezdectví. Důraz je kladen na správnost a návaznost metodických postupů základního výcviku jezdce, dále na teoretické a praktické zvládnutí jednotlivých jezdeckých lekcí na lehkém stupni výcviku a na osvojení znalostí problematiky chovu koní a pravidel jezdeckého sportu..

 

Forma vzdělávací akce:

Víkendové semináře: 6x třídenní (pátek, sobota, neděle) – 162 hodin

-délka semináře 3 měsíce

- délka mezi semináři 2 týdny

- zakončení zkouškou -  vyčleněno 8 hodin (před komisí ČJF)

Kritéria pro výběr účastníků:

- dosažení věku 18 let

- uchazeč musí mít minimálně 3 roky vydanou jezdeckou licenci

- středoškolské vzdělání

 

Obsahová náplň vzdělávacího programu:

Program kurzu poskytuje poznatky a dovednosti pro bezpečné  a metodicky korektní vedení jezdeckých hodin.

Učební plán – kvalifikací „cvičitel v jezdectví“ (všeobecná licence)

 

Části

hodin teorie

hodin praxe

celkem

Všeobecná – základy sportovního tréninku

28

2

30

Odborná  – chov sport

29

8

37

Speciální – dle jednotlivých disciplin

35

60

95

Zkoušky

3

5

8

Celkem

95

75

170

 

Zkouškové požadavky:

Praktická část - uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednosti v jízdě na koni:

- předepsaná drezurní úloha stupně „L“

- předepsaný parkúr do 110cm

- uchazeč musí prokázat prakticky vedení výcvikové hodiny začátečníků/ /pokročilých na dané téma

- uchazeč musí prokázat znalosti a praktické dovednosti z lonžování koně se začátečníkem

Teoretická část - uchazeč musí prokázat teoretické znalosti z daného rozsahu učebního plánu. Své teoretické znalosti uchazeč prokáže zpracováním testu a ústní zkouškou, při které by měl            na dané téma přednášet 10 minut

 

Získaná kvalifikace: všeobecná licence cvičitele

Po vykonání zkoušek komice zhodnotí výsledky jednotlivých uchazečů a provede celkové vyhodnocení. Absolvent kurzu, který splnil všechny jednotlivé části zkoušky bude potvrzena získaná kvalifikace cvičitele jezdectví na licenci ČJF a obdrží Osvědčení cvičitele jezdectví.

 

Dotazník pro zpětnou vazbu: Dotaznik_CVIITEL.pdf

 

Kalendář

HOST našich stránek

Vítejte na e-learningových stránkách SZeŠ Lanškroun. Jako uživatel HOST si můžete po přihlášení do aplikace prohlédnout základní kurzy e-learningu.

Pro přihlášení použijte login: host a heslo: 1234

Loga EU v patičce