Název projektu: Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zemědělství
(The development of further education in agriculture)
Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.13/02.0040

SZeŠ Lanškroun je škola s dlouholetou tradicí. Historie školy sahá až do roku 1945. Od té doby se vypracovala na školu, jejíž význam překračuje hranice regionu, zejména díky prestižnímu zaměření na chov koní a jezdectví.

V současné době škola nabízí dva maturitní studijní obory: Agropodnikání a Veterinářství. Kapacita školy je 360 studentů. Pro studenty je připraven bohatý mimoškolní program, velké oblibě studentů se těší zejména exkurze, poznávací výměnné pobyty a zahraniční praxe. Studenti i zaměstnanci se rovněž mohou stát členy sportovního jezdeckého klubu úzce spolupracujícího se školou.

Mimo náplň jednotlivých předmětů se studenti mohou účastnit odborných kurzů a seminářů pořádaných pedagogy školy i spolupracujících institucí. Studenti se pod vedením pedagogických pracovníků již pravidelně účastní i charitativních akcí.

Pedagogičtí pracovníci SZeŠ Lanškroun se pravidelně účastní vzdělávacích kurzů a seminářů u nás i v zahraničí. Byl to například Program celoživotního učení (Irsko), Konference o udržitelném rozvoji (Praha) nebo Škola učitelů informatiky (Lipnice nad Sázavou) apod.

Další významnou aktivitou naší školy je začlenění mezi školy s celoživotním vzděláváním v rámci projektu Pardubického kraje. Na základě tohoto programu jsme realizovali mimo jiné kurzy pro zemědělce a cvičitele jezdectví.

Hlavním cílem tohoto projektu je přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti účastníků na trhu práce, dosáhnout rozšíření nabídky dalšího vzdělávání a usnadnění přístupu ke vzdělání obyvatelům zejména Pardubického kraje. Nedílnou součástí nabízených kurzů bude vývoj systému výuky a odborné přípravy tak, aby bylo dosaženo větší zaměstnatelnosti, rozvoje významu vzdělávání v oblasti zemědělství, odborné připravenosti pro pracovní trh a zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků.

Novinky

Všechny zprávy

Kalendář

HOST našich stránek

Vítejte na e-learningových stránkách SZeŠ Lanškroun. Jako uživatel HOST si můžete po přihlášení do aplikace prohlédnout základní kurzy e-learningu.

Pro přihlášení použijte login: host a heslo: 1234

Loga EU v patičce